IMG 6598 

 Vinnare Josefin Axfjord mitten Mimers hus Gymnasium flankeras av David Karlsson Uddevalla Gymnasium tv och Jon Gustafsson också Uddevalla Gymnasium th i bild.