euroskills logoEuroSkills går nästa gång 9-11 december 2010 i Lissabon, Portugal. Vi tänker ställa upp med de bästa från Yrkes-SM. Euroskills handlar om yrkesskicklighet, att vara ”bäst bland de bästa” i sitt yrke. Tävlingen arrangerades för första gången 2008, i Rotterdam, Nederländerna, med såväl politiskt som ekonomiskt stöd från EU. Tanken med ”Yrkes-EM” är att synliggöra yrkesutbildningen i Europa. Tävlande från drygt 30 länder deltog. Svenska deltagare fanns i 14 yrken, såväl lag som individuellt, totalt 23 tävlande. Maximiåldern är 25 år (för yrkesförare 29 år).

www.euroskills.info

Kolla in senaste EuroSkills i vårt arkiv under 2008!