Tank nb

Tank- och bulkbilsförare

I tank- och bulkbilar körs många slags varor, som till exempel bensin och oljor.

Mjölktransporter är också vanliga. Bulktransporter kan bestå av till exempel cement, kalk och foder. Arbetet innebär många kundkontakter. Ofta är det farligt gods som ska transporteras. Då vilar ett stort ansvar, även juridiskt, på föraren att ha hög säkerhetsmedvetenhet och hantera till exempel spill på ett korrekt sätt.

Förarens arbetsmiljö

Säkerhet, säkerhet och åter säkerhet gäller för denna yrkeskategori! En tank- och bulkbilsförare kör allt från mjölk till lättantändliga och explosiva varor. Arbetet kräver yttersta noggrannhet och känsla för vad som är farligt eller ej. Ett misstag kan leda till stora skador på både miljö och hälsa.

Krav

  • Körkort med C/CE-behörighet
  • ADR-intyg för styckegods- och tanktransport
  • Yrkeskompetensbevis (YKB)
  • Digitalt färdskrivarkort