Sug- och slambilsförare

En sug- och spolbil fungerar som ett rullande arbetsredskap och kör till exempel på uppdrag av byggnadsföretag eller kommuner.

Arbetet handlar ofta om att spola rent avloppsledningar, tömma och rengöra tankar eller tömma filter. Ibland måste föraren dra tunga slangar.

Förarens arbetsmiljö

Arbetet utförs oftast utomhus, inte sällan mitt i städernas trafikmiljö. God lokalkännedom och serviceinriktning är viktiga egenskaper hos en sug- och slambilsförare. I arbetet kan det hända att en del tunga lyft måste göras. Säkerhetstänket måste alltid vara med!

Krav

  • Körkort med C/CE-behörighet
  • ADR-intyg för styckegods- och tanktransport
  • Yrkeskompetensbevis (YKB)
  • Digitalt färdskrivarkort