Renhålln nb

Renhållningsförare

Körning av renhållningsbil kan handla om att vara en del av den kommala renhållningen eller att ta hand om returmaterial.

Kunderna kan vara såväl kommunala arbetsplatser som enskilda företag och privatpersoner, beroende på last. Arbetet är fysiskt och tunga lyft förekommer.

Förarens arbetsmiljö

En renhållningsförare har god fysik och organisationsförmåga. Man måste hela tiden ha miljön i åtanke då man ofta kör återvinningsmaterial. Arbetsplatsen är ofta i tätorter eller storstäder.

Krav

  • Körkort med CE-behörighet
  • ADR-intyg för styckegods
  • Yrkeskompetensbevis (YKB)
  • Digitalt färdskrivarkort