Distributionsbil

Distributionsförare

Över hälften av yrkesförarna arbetar som distributionsförare.

Distributionsföraren kör ut varor från en central till enskilda mottagare, som till exempel butiker och småföretag. Körningarna innebär ett omväxlande och fysiskt jobb, med många stopp och mycket kundkontakter.

Förarens arbetsmiljö

Föraren rör sig över begränsade områden och har oftast regelbundna arbetstider. Inom styckegods förekommer transporter av farligt gods. I tät trafik och köer måste föraren kunna behärska stress. God kondition och uthållighet är bra egenskaper i detta varierande yrke.

Krav

  • Körkort med C/CE-behörighet
  • Utbildningsbevis - truck
  • ADR-intyg för styckegods
  • Yrkeskompetensbevis (YKB)
  • Digitalt färdskrivarkort