Tre utbildningsvägar – ett yrke – många karriärvägar

 

I Sverige är det ca 115 000 personer som valt framtidsyrket lastbilsförare. Att vara lastbilsförare är ett mångsidigt, socialt och ett utvecklande yrke. De närmaste tio åren bedömer TYA att det kommer att behövas 50 000 nya lastbilsförare.

 

Det finns i stort sätt tre vägar för att utbilda sig till lastbilsförare:

  •         Att utbilda sig via gymnasieskolan.
  •         Att utbilda sig via kommunal yrkesvuxutbildning
  •         Att utbilda sig via arbetsmarknadsutbildningar

Oavsett vilken väg som väljs så kan vi nästan garantera anställning - och det över hela landet. Sedan ser arbetsmarknadens behov olika ut över landet. Detta kräver olika typer av specialistkunskaper. I storstadsområdena behövs många distributionsförare. I norr många förare inom gruvindustrin och i skogslänen många timmerbilsförare. Bygg- och anläggningsförare behövs i alla regioner som växer. Det är vanligt att man som lastbilsförare stannar många år i yrket men att man verkar inom olika delbranscher över tid.

Oavsett utbildningsform är innehållet snarlikt. De blivande lastbilsförarna kommer att behöva ta C-körkort för att få köra tung lastbil, CE kort för att få köra lastbil med tungt släp och yrkeskompetensbevis (YKB) som mångt och mycket är själva yrkesutbildningen. Till detta kommer omfattande praktikperioder hos åkerier. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Målen för de olika utbildningsformerna är att de nya förarna ska vara anställningsbara, säkra och välutbildade.

Transport- och logistikbranschen är en riktig framtidsbransch. Den växer ständigt och det behövs många kompetenser. Det är vanligt att lastbilsförare vidarutbildar sig till transportledare eller logistiker. Det är även vanligt att man startar företag och blir åkare. Andra karriärvägar är att bli yrkeslärare eller trafiklärare.

Vill du veta mer om yrket, utbildningar eller karriärvägar kontakta då TYAs regionala projektledare i ditt län.

Kontaktuppgifter: http://www.bliyrkesforare.nu/kontakt 

Gymnasieskolor: http://www.bliyrkesforare.nu/hitta-skolor

Kontaktperson:
Lasse Holm
Projektledare
08 734 52 31 lasse.holm@tya.se