Yrkesförarna dominerar

Inom transportbranschen är yrkesförarna den dominerande gruppen. Arbetet är varierande och innebär att man måste kunna ta många olika sorters uppdrag. Allt från timmertransporter till styckegodstransporter. Det finns även andra yrken i transportbranschen som truckförare, terminalarbetare, speditörer, försäljare och transportledare. Transportbranschen är en bransch i ständig förändring där din kompetens behövs. Den internationella handeln ökar och i kombination med att industrin specialiseras förändras också behovet av transporter. Den ökade handeln innebär att transportavstånden, mängden och värdet av det gods som transporteras ökar, liksom kraven på leveranssäkerhet. Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU.

Höga krav

Konkurrensen mellan åkerierna, både i Sverige och utomlands, har ökat. De svenska åkeriernas främsta konkurrenskraft är att medarbetarna är utbildade och kompetenta. Dagens transportlösningar ska vara effektiva, ha hög kvalitet och framförallt säkra. Yrkesförarutbildningen säkerställer allt detta. Den snabba utvecklingen inom data- och informationstekniken påverkar transportbranschen. Kraven på snabba och exakta leveranser har ökat och tekniken innebär nya möjligheter till planering och kommunikation inom komplexa transportsystem. 

En annan viktig del av transportbranschen idag är miljöfrågan. Många transportföretag är kvalitets- och miljöcertifierade och visar på så sätt att de uppfyller kraven och aktivt arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor. Lastbilstillverkarna arbetar ständigt för att minska lastbilarnas miljöpåverkan. En ny lastbil släpper idag ut 60-85 procent mindre miljö- och hälsopåverkande ämnen än för 25 år sedan. I Sverige har vi dessutom världens renaste diesel för lastbilar.