För dig som står inför ditt gymnasieval är fordonsprogrammet, inriktning transport, det bästa sättet att bli yrkesförare. Utbildningen finns på cirka 90 platser runtom i landet.

Fordonsprogrammets första år är gemensamt för alla

Olika skolor har olika profil men gemensamt för alla är de allmänna kurserna. Dessutom ingår det individuella valet på 200 poäng och ett examensarbete på 100 poäng. Tre års studier motsvarar 2500 gymnasiepoäng och av dessa ska 2250 poäng vara godkända. För att gå vidare till högskolan måste du komplettera med gymnasiegemensamma kurser i engelska och svenska motsvarande 300 poäng. Den kompetensen skaffar du dig i ett så kallat utökat program där du läser maximalt 2800 poäng.

För att få en grundläggande utbildning inom transportbranschen räcker det med att du går inriktning Transport eller Godshantering på Fordons- och Transportprogrammet. Men dina möjligheter slutar inte där! Det finns utbildningar efter gymnasiet där du kan fördjupa eller bredda dina kunskaper, både på högskolenivå och inom yrkeshögskolan.

Allmänna kurser

Kurser som alla på gymnasiet läser:

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa 1: 100 p
 • Matematik 1a: 100 p
 • Naturkunskap 1a1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1: 100 p

Totalt 600 poäng.

Kurser som alla på Fordons- och Transportprogrammet läser

 • Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden: 200 p
 • Fordonsteknik - introduktion: 200 p

Totalt: 400 p

Inriktning 

Kurser inom Godshantering

 • Maskinell godshantering: 200 p
 • Lageradministration och terminallogistik: 200 p

 

Kurser inom Transport

 • Yrkestrafik 1a: 200 p
 • Yrkestrafik 1b: 300 p

 

Fördjupningar

 

Entreprenörskap

 • Entreprenörskap: 100 p

Godshantering

 • Hantering av varor och gods: 200 p
 • Lastbärare: 200 p
 • Maskinell godshantering: 200 p
 • Tunga arbetsmaskiner: 200 p

 

Godstransporter

 • Godstrafik: 200 p
 • Godstransporter - specialisering: 100 p
 • Lastbilsmonterad kran. 100 p

 

Lager och terminal

 • Lageradministration och terminallogistik: 200 p
 • Lagerprocesser: 200 p
 • Plocklagerhantering: 100 p

 

Transportteknik

Fordonskombinationer - godstransporter: 200 p

Persontransporter

Taxitrafik: 100 p

Dessutom

 • Individuellt val: 200 poäng
 • Gymnasiearbete: 100 poäng

 

Över 20 År?

Är du över 20 och vill utbilda dig till yrkesförare kan du i vissa kommuner gå en utbildning inom yrkesvux. Hör efter med vuxenutbildningen i din kommun om vilka villkor som gäller. Körkortsbehörigheten C- och CE-samt YKB- behörighet kan man få på ett antal trafikskolor. Är du arbetslös eller riskerar att bli arbetslös kan du prata med din arbetsförmedlare om möjligheten att få en arbetsmarknadsutbildning med inriktning mot yrkesförarområdet.

Vad har jag med mig efter utbildningen?

Efter gymnasieutbildningen har du de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att börja arbeta som yrkesförare. Du får en grundläggande behörighet till högskolan eller andra kvalificerade yrkesutbildningar. Du kan till exempel utbilda dig till transportledare eller varför inte till lärare på en transportutbildning? Och kom ihåg; som utbildad är du alltid efterfrågad och så gott som garanterad ett arbete inom transportbranschen.

Skolverket.se

Du kan läsa mer om dina möjligheter på Skolverkets hemsida.


Läs mer