Jury-Room-011

Jury och Nomineringskommitté


Juryn beslutar om vem som tilldelas utmärkelsen Årets Transportskola – till Andes Jonzons minne. Juryn beslutar även om eventuella ändringar av regelverket för utmärkelsen. Juryn beslut går inte att överklaga.

Juryn för utmärkelsen Årets Transportskola – till Anders Jonzons minne

Ordförande:  Sigalit Slutbäck, VD TYA
Ledamöter:   Maria Sjölin Karlsson, Transportföretagen
                   Sture Thorsell, Svenska Transportarbetareförbundet

Nomineringskommittén

Hanterar och bereder nomineringarna och föreslår en lista med åtta skolor till juryn.

Kommittén består av:

Ordförande:   Petter Lobrinker
Ledamöter:    Sara Blomgren
                    Mikke Roslund
Sekreterare:  Lasse Holm