Rapporter om APL

För över tio år sedan tog TYA fram en modell för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Modellen togs fram för att öka körträningen som ger ökad trafiksäkerhet och förbättrad kvalitet generellt.

TYA arbetar med ständiga förbättringar. Som en del i att utveckla konceptet "TYAs modell för arbetsplatsförlagt lärande" mäter och följer vi utvecklingen runt APL.

Nedan finns rapporter att ladda ner och läsa.

APL-Rapporten 2015

APL-Rapporten 2015 bildspel

Så tycker handledarna om APL

Vad tycker ditt företag om APL?

APL is da shit!

Kontaktperson:
Lasse Holm
Projektledare
08-734 52 31 lasse.holm@tya.se